Dr Mazhar Sahi

Dr Mazhar Sahi

Executive Director

Executive Director

Dr Talha Rana

Dr Talha Rana

Medical Specialist

Medical Specialist

Dr Mamona Umar

Dr Mamona Umar

--------

--------

SARAH NISAR

SARAH NISAR

Neurophysiological Technician

Neurophysiological Technician

Dr Hafiz Tayyab Manzoor

Dr Hafiz Tayyab Manzoor

Respiratory Technician

Respiratory Technician

Dr. Mujahid Dasti

Dr. Mujahid Dasti

Consultant Neurophysician

Consultant Neurophysician

Afaq Abid

Afaq Abid

Pharmacist

Pharmacist